Home Fico

Fico

Als een standaard Resultatenrekening niet meer voldoet.

FICO biedt professionele controlling aan het MKB aan en wel op parttime basis. Dus afgemeten op uw specifieke behoefte en noodzaak.

Waarom zou u een controller inschakelen? Immers, u heeft reeds een boekhouder en een accountant ingeschakeld voor het totale administratieve proces. Het antwoord is eenvoudig: geen van deze biedt u de mogelijkheid tot het verstrekken van door u gewenste stuurinformatie. FICo maakt gebruik van de door uw boekhouder geregistreerde financiële feiten en distilleert daaruit de voor u noodzakelijke stuurinformatie. Aan het eind van ieder jaar stelt uw accountant, zoals te doen gebruikelijk, de fiscale jaarrekening op. U ziet het: FICo heeft letterlijk toegevoegde waarde!

Het succes van een onderneming wordt afgemeten aan het feit haar geldgenererend vermogen volledig uit te buiten. Dit dient niet afgemeten te worden aan het door de Resultatenrekening getoonde bedrijfsresultaat (dit is immers slechts een boekhoudkundige rekensom tussen omzet en kosten), maar aan de toename van de liquiditeit, zowel qua omvang als qua ontstaanssnelheid. Bedrijven gaan namelijk niet hoofdzakelijk failliet als gevolg van een teruglopende omzet of te hoge kosten maar aan het feit dat zij niet (meer) aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Anders gezegd: er is te weinig liquiditeit. Uw FICo-controller bewaakt continue de omvang en de werking van het geldgenererend vermogen van uw onderneming en signaleert afwijkingen die direct aan u worden gerapporteerd.

Als gevolg van de veranderende regelgeving, die voortvloeit uit de Basel II-akkoorden, zijn bankinstellingen minder bereid uw onderneming te financieren. Ook zullen de financieringskosten in de toekomst fors gaan oplopen. Uw FICo-controller zorgt ervoor dat uw onderneming extern financierbaar blijft. Dit staat overigens los van de behoefte tot externe financiering, maar uw FICo-controller zorgt er in ieder geval voor dat, indien er een financieringsbehoefte ontstaat, uw onderneming daar op voorbereid is.

Voor de ondernemer, die voornemens is zijn onderneming binnen afzienbare tijd over te dragen, is het goed te weten dat uw FICo-controller al uw bedrijfsbeslissingen toetst aan de mate waarin deze beslissingen bijdragen tot de vergroting van de waarde van uw onderneming. Voor veel ondernemers is de waarde van de onderneming hun pensioen en zij kunnen zich niet permitteren om deze waarde in gevaar te brengen.

De toegevoegde waarde van uw FICo-controller wordt, naast diens gerichte opleiding en jarenlange ervaring als (zelfstandig) controller, verder nog bepaald door het gebruik van specifieke controllingsoftware, die tot voor kort slechts bij grotere ondernemingen en in complexe ERP-omgevingen toegepast werden. Derhalve gebruik uw FICo-controller geen spreadsheets omdat deze veelal onbeheersbaar en te onbetrouwbaar zijn.

 

Wie zijn wij?


Pegasus Corporate Finance is volkomen
onafhankelijk klik hier voor meer info

Diensten


Weten welke diensten Pegasus Corporate
Finance u kan aanbieden? klikt u dan hier

Gereed voor verkoop?


Is mijn onderneming toe aan verkoop?
En ben ik het zelf wel? klik hier voor meer

Contact


Heeft u vragen of opmerkingen over
Pegasus corporate Finance? klik dan hier